Ngày 6-4, Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM và Tập đoàn Đào tạo vận tải biển và giao thông (STC – Group) Hà Lan đã khai trương Trung tâm Đào tạo và Nguồn nhân lực hàng hải.
Đây là doanh nghiệp liên doanh giữa 2 đơn vị nói trên với 3 nhiệm vụ: đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ cho thuyền viên Việt Nam; tuyển dụng thuyền viên tái đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu thuyền viên; giới thiệu công việc cho các thuyền viên tại các công ty tàu biển trong và ngoài nước.

Trung tâm còn triển khai các khóa học ngắn hạn, thiết kế theo yêu cầu thị trường về các lĩnh vực: đường sông, ven biển, viễn dương, huấn luyện cơ bản tàu cá, bồi dưỡng quản lý cảng và vận tải biển.