CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐÀO TẠO TẠI UT-STC

Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, trung tâm được trang bị các trang thiết bị sau:

  • Mô phỏng đầy đủ Diomedea (4 cầu);
  • Phòng mô phỏng Kongsberg
  • Mô phỏng hàng hóa Kongsberg;
  • Trình mô phỏng ECDIS;
  • Trình mô phỏng GMDSS;
  • Địa điểm chữa cháy;
  • Cứu hộ – khu vực đào tạo nước;

Chương trình giảng dạy, kịch bản và bài tập tuân thủ theo STCW và đã được phát triển với sự tư vấn chặt chẽ với STC-Group tại Hà Lan.

 

HƯỚNG DẪN

Đội ngũ đào tạo của Trung tâm bao gồm các giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm của cả Đại học Giao thông vận tải tại TP HCM cũng như những người đi biển có kinh nghiệm từ lĩnh vực chuyên nghiệp.

Trước khi làm việc cho Trung tâm, họ đã tham gia các khóa huấn luyện do các chuyên gia hàng hải người Hà Lan thực hiện và đã tham dự nhiều khóa bồi dưỡng tại STC-Group từ năm 1995 cả ở Rotterdam và tại TP HCM.

Cơ sở vật chất