OUR COMPANY

Để đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với những người đi biển được đào tạo, có kỹ năng và được đào tạo, các chủ tàu đang tìm kiếm nguồn cung cấp bổ sung cho thuyền viên. Trung tâm Giáo dục và Nhân lực Hàng hải (gọi tắt là UT-STC) tại Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam cung cấp các giải pháp phù hợp cho nhu cầu này.

Trung tâm đã tồn tại từ năm 2005 và đi vào hoạt động hoàn toàn vào năm 2006 khi các thiết bị mô phỏng phòng cầu, hàng hóa và động cơ được lắp đặt. Thông qua đào tạo thực tế, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực, Trung tâm là một điểm nóng để quản lý, cung cấp và cung cấp xuất khẩu thuyền viên cho chủ tàu quốc tế. Chất lượng Nguyên tắc cơ bản của UT-STC là nhân sự chỉ được giáo dục tốt khi có sự kết hợp đúng đắn giữa kiến ​​thức, kỹ năng, năng lực và thái độ mong muốn. Điều này áp dụng cho những nhân viên trẻ vừa hoàn thành giáo dục chuyên nghiệp cũng như nhân viên có kinh nghiệm, những người phải theo kịp quá trình đổi mới và thay đổi hoặc có nguyện vọng cao hơn. Giả định cơ bản này phân biệt UT-STC với các viện giáo dục và trung tâm đào tạo khác .

UT-STC không chỉ cung cấp kiến ​​thức mà còn tạo ra môi trường phù hợp cho giáo dục và đào tạo thực tế, trong đó sinh viên và người tham gia khóa học có thể đạt đến cấp độ năng lực mong muốn. Liên doanh trung tâm UT-STC là một liên doanh giữa Việt Nam và Hà Lan, giữa Đại học Giao thông vận tải (UT) tại TP HCM và Tập đoàn STC tại Rotterdam. UT HCM có một khoa giáo dục hàng hải nổi tiếng, cung cấp hơn 200 sĩ quan hàng hải hàng năm.STC-Group tại Rotterdam là một học viện đào tạo hàng hải trên toàn cầu, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp giáo dục, đào tạo, tư vấn, tư vấn và nghiên cứu ứng dụng cho việc vận chuyển, hậu cần và các ngành công nghiệp liên quan đến cảng. Ngoài liên doanh tại TP HCM và văn phòng chi nhánh của Tập đoàn STC tại Việt Nam, STC-Group còn có các công ty liên doanh và công ty con ở Nam Phi, Oman, Philippines, Brazil và Kazakhstan.STC-Group bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1994, cung cấp giáo dục, đào tạo, tư vấn, tư vấn và nghiên cứu ứng dụng cho các ngành công nghiệp vận tải, hậu cần và cảng của Việt Nam.