Phòng mô phỏng

Stolt Shipping

Hellulan

Wagenborg Shipping

Tin tức

Sinh viên sau khi tốt nghiệp

Vững lý thuyết, chắc chuyên môn

Sinh viên được truyền dạy lý thuyết bài bản, đầy đủ, được thực hành trực tiếp tại nơi làm việc.

Read More
Trang bị đầy đủ kỹ năng

Sinh viên được trang bị đầy đủ những kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng…

Read More
Đạo đức, lối sống chuẩn mực

Sinh viên được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, tuân thủ các quy tắc ứng xử, quy định của…

Read More
Đảm bảo việc làm cho sinh viên và học viên sau khi ra trường

Đảm bảo việc làm cho sinh viên và học viên sau khi ra trường.

Read More
1

Cơ sở vật chất

30 +

Khoá học

150

Sinh viên theo học

100 %

Sinh viên có việc làm

THƯ VIỆN ẢNH

Các đối tác