Trang thông tin này dành cho các học sinh đang chuẩn bị tốt nghiệp từ một trường THPT trong nước, và các học sinh với bằng cấp quốc tế đang dự định theo học toàn thời gian tại trường DH Giao thông vận tải TP HCM.

Nếu bạn đang học tập tại một trường đại học Việt Nam và mong muốn chuyển đổi chương trình học sang DH Giao thông vận tải TP HCM, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển sinh để tìm hiểu khả năng chuyển đổi tín chỉ qua chương trình học mới tại DH Giao thông vận tải TP HCM.

Nếu bạn là sinh viên quốc tế mong muốn học tại Việt Nam trong một hoặc hai học kỳ, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Bước 1: Chọn chương trình
Bước đầu tiên để gia nhập DH Giao thông vận tải TP HCMlà tìm kiếm cho mình một chương trình học phù hợp. Trên trang web của mỗi chương trình học tại DH Giao thông vận tải TP HCMcó cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm cơ hội nghề nghiệp, điều kiện tuyển sinh và học phí. Hãy tìm kiếm một chương trình cử nhân hoặc chương trình sau đại học mà bạn hứng thú.

Bước 2: Kiểm tra điều kiện tuyển sinh
Hãy kiểm tra nếu bạn đáp ứng các điều kiện tuyển sinh, bao gồm:

Nếu bạn đăng ký chương trình cử nhân, vui lòng tham khảo điều kiện tuyển sinh tại đây. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu cần thiết, bạn có thể cân nhắc tham gia chương trình UniSTART để xây dựng nền tảng chuyển tiếp lên chương trình cử nhân bạn mong muốn.
Nếu bạn đăng ký chương trình sau đại học, vui lòng tham khảo điều kiện tuyển sinh tại đây