Khóa học trực tuyến giúp các sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận kiến thức mà không cần phải tới trường.