Sinh viên được truyền dạy lý thuyết bài bản, đầy đủ, được thực hành trực tiếp tại nơi làm việc.