Tuyển sinh thường xuyên, hơn 300 sinh viên mỗi khoá