Sinh viên được trang bị đầy đủ những kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng ngoại ngữ, tin học, … Những kỹ năng này giúp các sinh viên sớm hòa nhập và thích nghi với môi trường làm mới sau khi tốt nghiệp.