Sinh viên sẽ có cơ hội nhận được học bổng từ tập đoàn STC bao gồm chi trả học phí + phí đào tạo chứng chỉ.