Các cơ sở có các giảng đường chuyên dụng, xưởng thiết kế, phòng học và nhiều không gian đặc biệt khác để hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và học tập.