Thu xếp các Giấy tờ cho sinh viên các Chương trình tài trợ đào tạo

Thursday, 14 July, 2016

THÔNG BÁO

V/v thu xếp các Giấy tờ cho sinh viên các Chương trình tài trợ đào tạo


Công ty UT-STC trân trọng thông báo các giấy tờ sau sẽ do UT-STC thu xếp và chi trả chi phí:
  • Sổ thuyền viên (seaman book)

  • Hộ chiếu thuyền viên (seaman passport)

  • Các chứng chỉ huấn luyện: Huấn luyện cơ bản; Tàu dầu (chỉ áp dụng cho sinh viên Stolt); Tàu hóa chất (áp dụng cho sinh viên Stolt), Nhiệm vụ an ninh cụ thể, Các chứng chỉ huấn luyện chuyên môn phục vụ cho thi sỹ quan vận hành.

  • Chứng chỉ trực ca OS/ Oiler.

Riêng về Hộ chiếu phổ thông (passport), sinh viên tự thu xếp làm và mang cho UT-STC scan lưu hồ sơ vào cuối năm thứ 4.

Trân trọng,
Công ty UT-STC
lắp đặt camera quan sát lắp đặt camera giá rẻ

Other news