Thông báo xét duyệt học phí học kỳ I, năm học 2015-2016

Wednesday, 27 April, 2016

THÔNG BÁOV/v xét duyệt học phí học kỳ I, năm học 2015-2016Hiện nay công ty UT-STC đã niêm yết danh sách xét duyệt học phí học kỳ I, năm học 2015-2016 cho sinh viên thuộc các Chương trình tài trợ đào tạo của Chủ tàu Châu Âu tại bảng Thông báo của UT-STC (lầu 2, nhà E) Đề nghị sinh viên kiểm tra học phí của mình và khiếu nại (nếu có).  

Thời hạn giải đáp thắc mắc học phí: từ ngày 27/04 đến hết ngày 12/05/2016 (buổi sáng từ 9:00-12:00; buổi chiều từ 13:00-17:30)

Địa điểm: tại văn phòng UT-STC (lầu 2, nhà E)

Sau thời gian trên công ty UT-STC sẽ đóng hồ sơ chuẩn bị cho việc chi trả.

Trân trọng,

Công ty UT-STC

lắp đặt camera quan sát lắp đặt camera giá rẻ

Other news