THÔNG BÁO V/v lịch học và danh sách lớp Nhiệm vụ an ninh

Wednesday, 8 June, 2016

THÔNG BÁO

V/v lịch học và danh sách lớp Nhiệm vụ an ninh cụ thể


Công ty UT-STC thông báo lịch học và danh sách học viên lớp Nhiệm vụ an ninh cụ thể như sau:

Ngày học: thứ Sáu, ngày 10/06/2016
Thời gian: từ 8:00-17:00
Phòng học: E002

Danh sách học viên:
TT Họ tên Năm sinh Nơi sinh Ghi chú
1 Lê Thiện Huy 25-Aug-92 Thanh Hóa  
2 Đặng Đức Huy 27-Aug-94 Hồ Chí Minh  
3 Hoàng Văn Dũng 28-Sep-94 Thái Nguyên  
4 Nguyễn Minh Tiến 22-Oct-94 Hồ Chí Minh  
5 Trần Thanh Vũ 4-Sep-94 Hồ Chí Minh  
6 Nguyễn Trầm Kha 1-Nov-94 Phú yên  
7 Nguyễn Mạnh Phong 25-Dec-94 Lâm Đồng  
8 Hồ Ngọc Huy Hoàng 18-Oct-94 Khánh Hòa  
9 Lê Vũ Cường 1-Apr-94 Phú Yên  
10 Trần Quang Minh 24-Mar-94 Bến Tre  
11 Nguyễn Đình Hiệp 1-Sep-93 Bắc Giang  
12 Phạm Văn Ý 7-Apr-93 Nghệ An  
13 Trần Quốc Cương 23-Jul-94 Gia Lai  
14 Đỗ Nam Phong 16-Oct-95 Khánh Hoà  
15 Võ Đức Toàn 16-Oct-95 Bình Định  
16 Nguyễn Thái Bình 2-Feb-95 Phú Yên  
17 Đoàn Quốc Chí 22-Aug-95 Hồ Chí Minh  
18 Nguyễn Bá Long 14-Jan-95 Hồ Chí Minh  

Trân trọng,
Công ty UT-STC
lắp đặt camera quan sát lắp đặt camera giá rẻ

Other news