THÔNG BÁO TUYỂN THUYỂN VIÊN

Thursday, 17 November, 2016
UT-STC cần tuyển các sĩ quan máy và sĩ quan điện để làm việc trên tàu quốc tế, môi trường chuyên nghiệp, lương cao, tiêu chuẩn ITF bao gồm:

Sĩ quan máy (cho đội tàu hàng khô worldwide):

- 8 Chief Engineers

- 8 Second Engineers

- 8 third Engineers

Sĩ quan & cadet điện (cho đội tàu Tankers worldwide):

- 10 Electrical Officers & Cadets.

Yêu cầu ứng viên: Có bằng cấp để đảm nhận chức danh, tiếng Anh đủ để làm việc trên tàu đa quốc tịch, sức khỏe tốt.

Riêng đối với sĩ quan điện hay cadet điện tàu: có thể được thu xếp thực tập để đảm nhận chức danh nếu chuyên môn kinh nghiệm cho loại tàu cần làm việc chưa đảm bảo.

Các ứng viên sẽ được tư vấn, huấn luyện và hỗ trợ nếu cần thiết để có thể đảm nhận tốt chức danh theo lộ trình thích hợp. Do vậy, hãy tự tin và nắm bắt cơ hội tốt nhất!

Mọi thông tin xin liên lạc văn phòng UT-STC:

Maritime Education and Human Resource Co., Ltd. (UT-STC)

HH2, D3 Street, Van Thanh Bac site, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: 84 (8) 35126250

Fax: 84 (8) 35126251

Email: crewing@ut-stc.com.vn

Web: www.ut-stc.com.vn
lắp đặt camera quan sát lắp đặt camera giá rẻ

Other news