TB tiêu chí chi trả học phí

Friday, 22 January, 2016

THÔNG BÁO
V/v tiêu chí trả học phí


Công ty UT-STC thông báo tiêu chí duyệt chi trả học phí cho sinh viên từng học kỳ như sau:
 1. Có đầy đủ Biên lai thu học phí bản gốc và bảng điểm thể hiện đúng số lượng tín chỉ đăng ký

 2. Kết quả học tập (điểm hệ 4) tại Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh phải đạt >=2.0

 3. Số buổi vắng môn tiếng Anh tại UT-STC không quá 10% tổng thời lượng tiếng Anh của mỗi học kỳ (học kỳ I, từ 05/09 đến trước Tết Nguyên đán hàng năm, học kỳ II từ sau Tết Nguyên đán đến hết ngày 31/08)

Ghi chú:
 • Thời lượng tiếng Anh được tính như sau: một năm học gồm 2 học kỳ (học kỳ I, từ 05/09 đến trước Tết Nguyên đán hàng năm, học kỳ II từ sau Tết Nguyên đán đến hết ngày 31/08).

 • Thời lượng vắng tiếng Anh không quá 10% bao gồm cả nghỉ có phép và không phép. (Các trường hợp nghỉ có phép vẫn được tính trong thời lượng 10%)

 • Đề nghị sinh viên đọc kỹ.
  Các thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Văn phòng UT-STC. Điện thoại: (08) 3512 6250 - 3512 9446. Email: training@ut-stc.com.vn
  Trân trọng,
  Công ty UT-STC
  lắp đặt camera quan sát lắp đặt camera giá rẻ

  Other news