Nhận hồ sơ làm Hộ chiếu thuyền viên và Sổ thuyền viên cho SV HH12, MT12 (Stolt)

Monday, 18 July, 2016

THÔNG BÁO
V/v nhận hồ sơ làm Hộ chiếu thuyền viên và Sổ thuyền viên cho SV HH12, MT12 (Stolt)


Công ty UT-STC thông báo nhận hồ sơ làm Hộ chiếu thuyền viên và Sổ thuyền viên cho sinh viên HH12, MT12 của chủ tàu Stolt như sau:

Hồ sơ làm Hộ chiếu thuyền viên:

1) Tờ khai đề nghị cấp mới Hộ chiếu thuyền viên (như file đính kèm. Sinh viên xóa thông tin trong file, điền tương tự và gửi lại UT-STC)

2) 01 (một) bản sao công chứng giấy Chứng minh nhân dân

3) 01 (một) bản sao công chứng, chứng chỉ Huấn luyện cơ bản

4) 01 (một) bản sao công chứng, chứng chỉ Nhiệm vụ an ninh HOẶC chứng chỉ Nhận thức an ninh

4) 02 (hai) ảnh 4x6 (phông nền trắng)

Hồ sơ làm Sổ thuyền viên:

1) Tờ khai đề nghị cấp mới Sổ thuyền viên theo mẫu (sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng UT-STC để nhận mẫu)

2) 01 (một) bản sao công chứng chỉ Huấn luyện cơ bản

3) 01 (một) bản photo giấy CMND

4) 01 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4 (phông nền trắng)

Ghi chú:

• Tất cả các bản sao y phải còn giá trị trong vòng 06 tháng.

• Tờ khai Hộ chiếu thuyền viên, sinh viên KHÔNG phải in ra. Sau khi điền mẫu tờ khai xong, sinh viên gửi email lại văn phòng UT-STC (training@ut-stc.com.vn) để kiểm tra và in ra.

Hạn chót nhận hồ sơ: 31/07/2016


Link down biểu mẫu : TK De nghi cap HCTV - TRAN THANH PHI

Sau thời gian trên, sinh viên không nộp hồ sơ sẽ tự chịu chi phí làm các giấy tờ trên.

Trân trọng,

Công ty UT-STC
lắp đặt camera quan sát lắp đặt camera giá rẻ

Other news