Nhận hồ sơ làm HCTV và STV cho SV HH11, MT11 & HH12, MT12

Tuesday, 29 December, 2015

THÔNG BÁO


V/v nhận hồ sơ làm Hộ chiếu thuyền viên và Sổ thuyền viên cho SV HH11, MT11 (Stolt) & HH12, MT12 (Wagenborg)


Công ty UT-STC thông báo nhận hồ sơ làm Hộ chiếu thuyền viên và Sổ thuyền viên cho sinh viên HH11, MT11 (của Stolt mới tuyển) và HH12, MT12 của chủ tàu Wagenborg như sau:
Hồ sơ làm Hộ chiếu thuyền viên:
1) Tờ khai đề nghị cấp mới Hộ chiếu thuyền viên (như file đính kèm. Sinh viên xóa thông tin trong file, điền tương tự và gửi lại UT-STC)
2) 01 (một) bản sao công chứng giấy Chứng minh nhân dân
3) 01 (một) bản sao công chứng, chứng chỉ Huấn luyện cơ bản
4) 01 (một) bản sao công chứng, chứng chỉ Nhiệm vụ an ninh HOẶC chứng chỉ Nhận thức an ninh
4) 02 (hai) ảnh 4x6 (phông nền trắng)
Hồ sơ làm Sổ thuyền viên:
1) Tờ khai đề nghị cấp mới Sổ thuyền viên theo mẫu (sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng UT-STC để nhận mẫu)
2) 01 (một) bản sao công chứng chỉ Huấn luyện cơ bản
3) 01 (một) bản photo giấy CMND
4) 01 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4 (phông nền trắng)
Ghi chú:
 • Tất cả các bản sao y phải còn giá trị trong vòng 06 tháng.

 • Tờ khai Hộ chiếu thuyền viên, sinh viên KHÔNG phải in ra. Sau khi điền mẫu tờ khai xong, sinh viên gửi email lại văn phòng UT-STC (training@ut-stc.com.vn) để kiểm tra và in ra.

 • Hạn chót nhận hồ sơ: 08/01/2016
   Link down mẫu TK
  Sau thời gian trên, sinh viên không nộp hồ sơ sẽ tự chịu chi phí làm các giấy tờ trên.
  Ghi chú: Sinh viên HH12 & MT12 của chủ tàu Stolt do chưa có chứng chỉ Nhận thức an ninh/ Nhiệm vụ an ninh nên công ty UT-STC sẽ thu xếp làm Hộ chiếu thuyền viên và Sổ thuyền viên trong thời gian khác.
  Trân trọng,
  Công ty UT-STC
  lắp đặt camera quan sát lắp đặt camera giá rẻ

  Other news