Lịch học và danh sách lớp Huấn luyện cơ bản BT003/16

Thursday, 14 July, 2016

THÔNG BÁO

V/v lịch học và danh sách lớp Huấn luyện cơ bản BT003/16 

Công ty UT-STC thông báo lịch học và danh sách học viên lớp Huấn luyện cơ bản BT003/16 như sau:
Lịch học: Xem chi tiết trên website

Danh sách học viên:
TT Họ tên Năm sinh Nơi sinh Ghi chú
1 Nguyễn Bá Long 14-Jan-95 Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Văn Ly 18-Apr-95 Bình Thuận
3 Võ Minh Tín 21-Mar-95 Cần Thơ
4 Nguyễn Tuấn Hùng 16-Jan-95 Gia Lai
5 Đinh Lương Huy 21-Nov-95 Bình Thuận
6 Lê Thừa Trang 30-Aug-95 Huế
7 Hà Huỳnh Chính 9-Sep-15 Bình Định
8 Nguyễn Minh Thành 23-Aug-95 Tiền Giang
9 Nguyễn Đình Hiệp 1-Sep-93 Bắc Giang
10 Phạm Văn Ý 7-Apr-93 Nghệ An
11 Trần Quốc Cương 23-Jul-94 Gia Lai
12 Vũ Bá Trình 10-May-96 Thanh Hóa
13 Nguyễn Quốc Tiến 29-Sep-95 Đak Lak
14 Võ Đăng Thanh Hùng 27-Oct-96 Khánh Hoà
15 Nguyễn Phúc Dự 9-Sep-96 Phú Yên
16 Lê Khắc Huy 10-Sep-96 Bến Tre
17 Lê Văn Hoàng 30-Apr-96 Phú Yên
18 Đặng Thanh Tú 13-Dec-96 Đồng Nai
19 Trần Thế Đạt 18-Apr-96 Khánh Hoà
20 Huỳnh Hải Dương 17-Nov-96 Khánh Hoà
21 Trần Phi Hùng 23-Jun-96 Kon Tum
22 Nguyễn Anh Tú 8-Oct-95 Vũng Tàu

Đề nghị mỗi học viên nộp 2 (hai) ảnh 3x4 (phông nền trắng) để làm chứng chỉ sau khi khóa học kết thúc.

Trân trọng,
Công ty UT-STClắp đặt camera quan sát lắp đặt camera giá rẻ

Other news