Lịch học lớp AFF001/16

Wednesday, 20 April, 2016

Thông báo,

Lịch học và danh sách học viên lớp AFF001/16

Danh sách học viên :

TT Họ tên Năm sinh Nơi sinh Chủ tàu
1 Tạ Trần Châu Phong Stolt
2 Nguyễn Hữu Tính Stolt
3 Nguyễn Văn Huy Stolt
4 Phan Viết Hoàng Stolt
5 Trần Thanh Phi Stolt
6 Bùi Văn Hoàng Teekay
7 Phan Ngọc Long Teekay
8 Đặng Đình Trường Stolt
9 Nguyễn Quốc Tý WGB
10 Nguyễn Sỹ Long Stolt
11 Phạm Hữu Chính WGB
12 Lê Quang Đức WGB
13 Kim Lương Vương WGB
14 Nguyễn Thành Luân WGB
15 Thái Văn Vũ WGB
16 Đặng Minh Đức WGB
17 Lê Anh Khoa
18 Ngô Duy Đông
19 Lê Nguyễn Đức Huỳnh
20 Nguyễn Kim Trọng

Lịch học lớp AFF

WEEKLY SCHEDULE: WEEK 17 - (From 25/04 to 28/04)

Shift Mon Tue Wed Thurs
Morning AFF001/16 20Ss/ Mr. Tan Theory/ R: E002 Time: 8-11:30 AFF001/16 20Ss/ Mr. Tan Theory/ R: E002 Time: 8-11:30 AFF001/16 20Ss/ Mr. Tan Theory/ R: E002 Time: 8-11:30 AFF001/16 20Ss/ Mr. Tan Practice/ Site Time: 8-11:30
Afternoon AFF001/16 20Ss/ Mr. Tan Theory/ R: E002 Time: 13:30-17:00 AFF001/16 20Ss/ Mr. Tan Theory/ R: E002 Time: 13:30-17:00 AFF001/16 20Ss/ Mr. Tan Theory&assessment/ R: E002 Time: 13:30-17:00 AFF001/16 20Ss/ Mr. Tan Practice/ Site Time: 13:30-17:00

Trân trọng,
UT-STC
lắp đặt camera quan sát lắp đặt camera giá rẻ

Other news