Final Score – Pre Inter B

Wednesday, 9 March, 2016
Nr. PARTICIPANT NAME DATE OF BIRTH Class Code   Date of assessmnet   Assessor   Score   Note
1 Đỗ Nam Phong 16/10/1995 HH13B 04/03/2016 Mr Leigh 4  
3 Bùi Văn Hoàng 10/05/1992 MT11A 04/03/2016 Mr Leigh Abs Hometown
4 Huỳnh Hoàng Huy 26/11/1993 MT11A 04/03/2016 Mr Leigh 4  
5 Trần Văn Ca 05/08/1993 HH12B 04/03/2016 Mr Leigh Abs Meet UT-STC
6 Trần Thái Học 12/10/1994 HH12B 04/03/2016 Mr Leigh Abs Meet UT-STC
7 Ngô Tấn Thái Dương 08/06/1993 HH11B 04/03/2016 Mr Leigh 3.5  
8 Nguyễn Văn Ly 18/04/1995 HH13A 04/03/2016 Mr Leigh 3.5  
9 Võ Minh Tín 21/03/1995 HH13A 04/03/2016 Mr Leigh 3  
10 Nguyễn Tuấn Hùng 16/01/1995 HH13A 04/03/2016 Mr Leigh 3  
11 Đinh Lương Huy 21/11/1995 HH13A 04/03/2016 Mr Leigh 3  
12 Nguyễn Bá Long 14/01/1995 HH13B 04/03/2016 Mr Leigh 3  
13 Nguyễn Văn Huy 20/04/1993 HH11B 04/03/2016 Mr Leigh Abs  
14 Hồ Ngọc Huy Hoàng 18/10/1994 MT12B 04/03/2016 Mr Leigh 3.5  
15 Phùng Minh Tín 12/05/1993 HH11B 04/03/2016 Mr Leigh 3  

Trân Trọng,
UT-STC
lắp đặt camera quan sát lắp đặt camera giá rẻ

Other news