Chi trả học phí học kỳ I, năm học 2015-2016

Monday, 27 June, 2016

THÔNG BÁO

V/v chi trả học phí học kỳ I, năm học 2015-2016

Hiện nay công ty UT-STC đã niêm yết danh sách chi trả học phí học kỳ I, năm học 2015-2016 cho sinh viên thuộc các Chương trình tài trợ đào tạo của Chủ tàu Châu Âu tại bảng Thông báo của UT-STC (lầu 2, nhà E)

Thời gian chi trả: từ chiều thứ Ba, ngày 28/06 đến hết thứ Sáu, ngày 08/07/2016  (buổi sáng từ 9:00-12:00, buổi chiều từ 13:00-17:15)

  Lưu ý:
  • Khi nhận học phí, sinh viên cần xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMND để đối chiếu.


Trân trọng,
Công ty UT-STClắp đặt camera quan sát lắp đặt camera giá rẻ

Other news